Зборівська міська рада Тернопільського району Тернопільської області громада

Тернопільська область, Тернопільський район

Громадське обговорення щодо реорганізації та ліквідації закладів загальної середньої освіти

Дата: 06.06.2024 09:32
Кількість переглядів: 50

   Громадське обговорення

щодо реорганізації та ліквідації закладів загальної середньої освіти


Фото без опису

I. Найменування організатора громадського обговорення – Зборівська міська рада

ІІ. Документи, винесені на громадське обговорення:

Проекти рішень Зборівської міської ради про реорганізацію закладів освіти громади: Перепельницької гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району   Тернопільської області, Жабинської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району   Тернопільської області, Пліснянської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району   Тернопільської області;   про ліквідацію закладу освіти громади: початкової школи села Годів Зборівської міської ради    Тернопільського району   Тернопільської області.

Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України: Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 103-2 Бюджетного кодексу України: Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 25  Закону України «Про освіту»: Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»:  Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

ІІІ. Соціальні групи населення, на які поширюватиметься дія документу - жителі  Зборівської міської територіальної громади.

ІV. Мета проведення громадського обговорення - врахування думки жителів Зборівської міської територіальної громади щодо реорганізації закладів освіти громади: Перепельницької гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району   Тернопільської області, Жабинської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району   Тернопільської області, Пліснянської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району   Тернопільської області;    щодо ліквідації закладів освіти громади: початкової школи села Годів Зборівської міської ради    Тернопільського району   Тернопільської області.

   Період реформ, розпочатий державою, поставив гостро питання реорганізації та ліквідації шкіл, що є результатом демографічної кризи. З кожним роком кількість учнів скорочується, тому й не дивно, що чимало закладів освіти стали напівпорожніми.

   Навчальні заклади з низькою наповнюваністю класів є найбільш затратними установами у перерахунку на одного учня. Тому перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу бюджетних коштів, альтернатива утримання таких навчальних закладів (оплату за енергоносії, природний газ, водопостачання, інші послуги, зарплату технічному персоналу) чи переведення дітей до спроможних навчальних закладів і забезпечення якісніших умов навчання завдяки вивільненим коштам.

   Так, у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Перепельників (Перепельницькій гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області) навчалося 44 учні, вартість утримання одного учня даного закладу становить 102,3 тис. грн., у Жабинській гімназії навчалося також 44 учні, вартість навчання  - 68,2 тис.грн., у Пліснянській гімназії навчалось 49 учнів, вартість навчання – 52,7 тис.грн.

  У ПШ с. Годів навчалося 6 учнів, вартість утримання одного учня даного закладу становить 92,4 тис. грн. Перспективна мережа контингенту учнів на найближчі роки тільки зменшується.

  Для порівняння: у ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Зборова, де навчалося 462 учні вартість утримання одного учня даного закладу становить 25,9  тис. грн., у ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Зборова, де навчається 483 учні відповідно 36,2 тис. грн.,  у Зборівській гімназії ім.. Р. Завадовича навчається 153 учні, а вартість утримання одного учня даного закладу становить 36,3 тис. грн.

  Такі затрати (які у 2 - 3 рази перевищують не лише вартість утримання учня у школах, де вона найнижча, а й середній показник по громаді, що становить 45,5 тис. грн.) спрямовуються не на розвиток галузі чи забезпечення якості освіти, а виключно на оплату праці, утримання приміщення та сплату комунальних платежів.

     Окрім того, у школах з малою наповнюваністю учнів один учитель, як      правило, викладає кілька навчальних предметів, а у класах, де менше 5-ти учнів організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді, учні таких шкіл не беруть участь у олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях, відсутні умови для організації системної методичної роботи. Є також проблеми з організацією харчування у таких закладах, медичного обслуговування дітей тощо.

    Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015р. №6 зі змінами та доповненнями: «За рахунок субвенції не здійснюється з 1 вересня 2016 року фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб». З 1 вересня 2025 року уряд вирішив не фінансувати коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах із кількістю учнів менше ніж 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року  - менш ніж 60 осіб.

   Відділом освіти та керівниками вище зазначених закладів зроблено аналіз демографічної ситуації та визначено прогнозовану чисельність учнів на наступні 5 років, як висновок, у найближчі роки кількість учнів у школах зменшиться, але зросте вартість утримання, в тому числі за рахунок зростання ринкових цін на енергоносії (електричну енергію, природний газ).

   На сьогодні єдиним оптимальним вирішенням проблеми малокомплектності навчальних закладів є оптимізація мережі. Зекономлені кошти будуть спрямовані на оснащення навчальних кабінетів існуючих закладів освіти сучасним навчальним обладнанням та матеріалами, комп’ютерною технікою, шкільними меблями, мультимедійним обладнанням, облаштування туалетних приміщень, переоснащення харчоблоків, здійснення необхідних капітальних і поточних ремонтів, облаштування спортивних майданчиків, території навчальних закладів.

  Та втім, головне не це. Головне – якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навички, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні.

  При цьому, у разі прийняття рішення про ліквідацію наведених у даному обговоренні закладів освіти, школярі  будуть забезпечені безкоштовним підвезенням, з дотриманням всіх вимог до найближчого навчального закладу (якщо він знаходитиметься поза межами пішохідної доступності). Також буде сприяння (за наявності вільних вакансій) працевлаштуванню педагогічних працівників реорганізованих та ліквідованих навчальних закладів.

   V. Формат проведення громадського обговорення: пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 47201, вул. Б. Хмельницького, 13, м. Зборів, (управління освіти, культури, молоді і спорту праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради, електронна адреса: uprzborivmiskrada@ukr.net ).  Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО.

     До участі в обговоренні запрошуються мешканці Зборівської територіальної громади у терміни з 06 червня 2024 року по 05 червня 2025 року.

VІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Гаранджук Ярослав Зіновійович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Зборівської міської ради. Контактна особа – Тихоліз Тетяна Володимирівна, В.О. начальника управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради.

VІІ. Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором.

  Після отримання висловлених пропозицій та проведення аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Зборівської міської ради та управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради.

 

 

 

 

Реорганізувати:

 Перепельницьку гімназію Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області

 

Код ЄДРПОУ

21164622

Повна назва

 Перепельницька гімназія Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області

Скорочена назва

Перепельницька гімназія

Форма власності

комунальна

Ступінь

I-ІІ

Індекс

47223

Адреса

Тернопільська область, Тернопільський район, с. Перепельники, вул. Горбанівська, 4

E-mail

perepelnuku_school@ukr.net

Директор

Коваль Ірина Франківна

Територія обслуговування

Села Перепельники, Манаїв, Гарбузів, Гукалівці

Спроможність закладу освіти (учнів):

120

Кількість учнів:

44

Кількість персоналу:

21

Кількість класів:

4

Кількість приміщень:

42

 

 

   ПРОЄКТ

ЗБОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

____        2025 року                                                            м. Зборів                                   № __

Про реорганізацію  Перепельницької гімназії

Зборівської міської ради

 Тернопільського району Тернопільської області

 

        Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 104, 105, 110-112 Цивільного Кодексу України, статті 66 Закону України " Про освіту", статті 32 Закону України "Про повну загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі у громадськості у формуванні та реалізації державної політики", за результатами проведення публічних громадських обговорень, розглянувши подання управлінням освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради дані, з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями в  Перепельницькій гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань законності та правопорядку, депутатської етики, молодіжної політики, освіти, культури, спорту, туризму та медицини, Зборівська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

       1. Реорганізувати шляхом пониження ступеня та перейменування Перепельницьку гімназію Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області (47223, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Перепельники, вул. Горбанівська, 4, ЄДРПОУ 21164622) у Початкову школу села Перепельники  Зборівської міської ради Тернопільського району    Тернопільської області.

   

2. Змінити найменування Перепельницької гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області на Початкову школу села Перепельники  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області  (47223, Тернопільський район, Тернопільська область, с. Перепельники, вул. Горбанівська 4,  код ЄДРПОУ 21164622).

      3. В.О. начальника управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради Тетяні Тихоліз:

  3.1. Попередити директора Перепельницької гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області про зміни умов праці відповідно до ст. 40 КЗпП України, про скорочення штату у зв’язку із пониженням ступеня школи згідно чинного законодавства.

  3.2. Затвердити Статут початкової школи села Перепельники  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області   відповідно до цього рішення (Додаток).

     4.  Директору Перепельницької гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області Ірині Коваль:

  4.1. Внести зміни до статутних документів освітнього закладу до 15 серпня 2025 року.

  4.2. В установленому порядку подати державному реєстратору документи для проведення реєстрації статуту початкової школи села Перепельники  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області.

  4.3. Попередити працівників Перепельницької гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області про можливу зміну істотних умов праці у зв’язку з пониженням ступеня закладу освіти  з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

  4.4. Визнати Початкову школу села Перепельники  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області   правонаступником прав та обов’язків Перепельницької гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області (код ЄДРПОУ 21164622).

      5. Покласти контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію з питань законності та правопорядку, депутатської етики, молодіжної політики, освіти, культури, спорту, туризму та медицини.

 

Міський голова                                                   Руслан МАКСИМІВ

                                                                    

 

                                                                               

Реорганізувати:

 Жабинську гімназію Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області

 

Код ЄДРПОУ

21170096

Повна назва

Жабинська гімназія Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області

Скорочена назва

Жабинська гімназія

Форма власності

комунальна

Ступінь

I-ІІ

Індекс

47282

Адреса

Тернопільська область, Тернопільський район,  с. Жабиня, вул. Центральна, 22

E-mail

shabynia_scool@ukr.net

Директор

Галайко Ольга Василівна

Територія обслуговування

Село Жабиня

Спроможність закладу освіти (учнів):

125

Кількість учнів:

44

Кількість персоналу:

14

Кількість класів:

6

Кількість приміщень:

11

 

 

   ПРОЄКТ

ЗБОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

____        2025 року                                                            м. Зборів                                   № __

Про реорганізацію  Жабинської гімназії

Зборівської міської ради

 Тернопільського району Тернопільської області

 

        Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 104, 105, 110-112 Цивільного Кодексу України, статті 66 Закону України " Про освіту", статті 32 Закону України "Про повну загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі у громадськості у формуванні та реалізації державної політики", за результатами проведення публічних громадських обговорень, розглянувши подання управлінням освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради дані, з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями в  Жабинській гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань законності та правопорядку, депутатської етики, молодіжної політики, освіти, культури, спорту, туризму та медицини, Зборівська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

       1. Реорганізувати шляхом пониження ступеня та перейменування Жабинську гімназію Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області (47282, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Жабиня, вул. Центральна, 22, ЄДРПОУ 21170096) у Початкову школу села Жабиня  Зборівської міської ради Тернопільського району    Тернопільської області.

   

2. Змінити найменування Жабинської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області на Початкову школу села Жабиня  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області  (47282, Тернопільський район, Тернопільська область, с. Жабиня, вул. Центральна 22,  код ЄДРПОУ 21170096).

      3. В.О. начальника управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради Тетяні Тихоліз:

  3.1. Попередити директора Жабинської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області про зміни умов праці відповідно до ст. 40 КЗпП України, про скорочення штату у зв’язку із пониженням ступеня школи згідно чинного законодавства.

  3.2. Затвердити Статут початкової школи села Жабиня  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області   відповідно до цього рішення (Додаток).

     4.  Директору Жабинської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області Ользі Галайко:

  4.1. Внести зміни до статутних документів освітнього закладу до 15 серпня 2025 року.

  4.2. В установленому порядку подати державному реєстратору документи для проведення реєстрації статуту початкової школи села Жабиня  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області.

  4.3. Попередити працівників Жабинської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області про можливу зміну істотних умов праці у зв’язку з пониженням ступеня закладу освіти  з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

  4.4. Визнати Початкову школу села Жабиня  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області   правонаступником прав та обов’язків Жабинської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області (код ЄДРПОУ 21170096).

      5. Покласти контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію з питань законності та правопорядку, депутатської етики, молодіжної політики, освіти, культури, спорту, туризму та медицини.

 

Міський голова                                                   Руслан МАКСИМІВ

 

                                                                                                                                       

Реорганізувати:

 Пліснянську гімназію Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області

 

Код ЄДРПОУ

23589461

Повна назва

Пліснянська гімназія Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області

Скорочена назва

Пліснянська гімназія

Форма власності

комунальна

Ступінь

I-ІІ

Індекс

47241

Адреса

Тернопільська область, Тернопільський район,  с. Плісняни, вул. Нова, 41

E-mail

plisniany@ukr.net

Директор

Муц Ольга Миколаївна

Територія обслуговування

Села Плісняни, Славна

Спроможність закладу освіти (учнів):

110

Кількість учнів:

49

Кількість персоналу:

13

Кількість класів:

7

Кількість приміщень:

15

 

 

   ПРОЄКТ

ЗБОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

____        2025 року                                                            м. Зборів                                   № __

Про реорганізацію  Пліснянської гімназії

Зборівської міської ради

 Тернопільського району Тернопільської області

 

        Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 104, 105, 110-112 Цивільного Кодексу України, статті 66 Закону України " Про освіту", статті 32 Закону України "Про повну загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі у громадськості у формуванні та реалізації державної політики", за результатами проведення публічних громадських обговорень, розглянувши подання управлінням освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради дані, з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями в  Пліснянській гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань законності та правопорядку, депутатської етики, молодіжної політики, освіти, культури, спорту, туризму та медицини, Зборівська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

       1. Реорганізувати шляхом пониження ступеня та перейменування Пліснянську гімназію Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області (47241, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Плісняни, вул. Нова, 41, ЄДРПОУ 23589461) у Початкову школу села Плісняни  Зборівської міської ради Тернопільського району    Тернопільської області.

   

2. Змінити найменування Пліснянської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області на Початкову школу села Плісняни  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області  (47282, Тернопільський район, Тернопільська область, с. Плісняни, вул. Нова, 41,  код ЄДРПОУ 23589461).

      3. В.О. начальника управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради Тетяні Тихоліз:

  3.1. Попередити директора Пліснянської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області про зміни умов праці відповідно до ст. 40 КЗпП України, про скорочення штату у зв’язку із пониженням ступеня школи згідно чинного законодавства.

  3.2. Затвердити Статут початкової школи села Плісняни  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області   відповідно до цього рішення (Додаток).

     4.  Директору Пліснянської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області Ользі Муц:

  4.1. Внести зміни до статутних документів освітнього закладу до 15 серпня 2025 року.

  4.2. В установленому порядку подати державному реєстратору документи для проведення реєстрації статуту початкової школи села Плісняни  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області.

  4.3. Попередити працівників Пліснянської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області про можливу зміну істотних умов праці у зв’язку з пониженням ступеня закладу освіти  з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

  4.4. Визнати Початкову школу села Плісняни  Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області   правонаступником прав та обов’язків Пліснянської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району  Тернопільської області (код ЄДРПОУ 23589461).

      5. Покласти контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію з питань законності та правопорядку, депутатської етики, молодіжної політики, освіти, культури, спорту, туризму та медицини.

 

Міський голова                                                   Руслан МАКСИМІВ

 

          

Ліквідувати:

Початкову школу села Годів Зборівської міської ради

Тернопільського району      Тернопільської області

Код ЄДРПОУ

21161291

Повна назва

Початкова школа села Годів Зборівської міської ради  Тернопільського району     Тернопільської області

Скорочена назва

ПШ с. Годів

Форма власності

комунальна

Ступінь

І

Індекс

47272

Адреса

Тернопільська область, Тернопільський район,  с.Годів, вул. Маркіяна Шашкевича, 1

E-mail

godiv_scool@ukr.net

Директор

Гнатюк Надія Миколаївна

Територія обслуговування

с. Годів

Спроможність закладу освіти (учнів):

60

Кількість учнів:

6

Кількість персоналу:

3

Кількість класів:

0

Кількість приміщень:

21

                    

   ПРОЄКТ

ЗБОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

____        2025 року                                                            м. Зборів                                   № __

 

Про припинення діяльності шляхом ліквідації

початкової школа села Годів Зборівської міської ради

 Тернопільського району     Тернопільської області

        Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 104, 105, 110-112 Цивільного Кодексу України, статті 66 Закону України " Про освіту", статті 32 Закону України "Про повну загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі у громадськості у формуванні та реалізації державної політики", за результатами проведення публічних громадських обговорень, розглянувши подані управлінням освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради дані, з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями в початковій школі села Годів Зборівської міської ради  Тернопільського району     Тернопільської області , враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань законності та правопорядку, депутатської етики, молодіжної політики, освіти, культури, спорту, туризму та медицини, Зборівська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:

    1. Припинити діяльність шляхом ліквідації юридичної особи початкова школа села Годів Зборівської міської ради  Тернопільського району     Тернопільської області (Код ЄДРПОУ 21161291), місцезнаходження: Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Годів, вул. Маркіяна Шашкевича, 1.

   2. Створити комісію з ліквідації початкової школи села Годів Зборівської міської ради  Тернопільського району     Тернопільської області у такому складі:

Тихоліз Тетяна Володимирівна - голова комісії, В.О. начальника управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради

Члени комісії:

Корінь Мирослава Володимирівна – головний спеціаліст відділу освіти управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради;

Гнатюк Надія Миколаївна – завідувач початкової школи села Годів Зборівської міської ради  Тернопільського району     Тернопільської області;

Бачун Марія Федорівна – начальник групи з централізованого господарського обслуговування управління;

Тимченко Оксана Євгенівна  – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління.

Місцезнаходження комісії з ліквідації: 47201, Тернопільська область, Тернопільський район, м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 13.

3.Ліквідаційній комісії:

3.1.  В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів.

3.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи, відповідно до вимог законодавства.

3.3. Забезпечити передачу архівних та інших документів початкової школи села Годів Зборівської міської ради  Тернопільського району     Тернопільської області, що підлягають тривалому зберіганню до  Кальнянської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області.

3.4. Встановити термін для задоволення вимог кредиторів два місяці з дня публікування повідомлення про припинення юридичної особи.

4. В.О. начальника управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення Зборівської міської ради Тетяні Тихоліз:

  4.1. Попередити директора початкової школи села Годів Зборівської міської ради  Тернопільського району     Тернопільської області про звільнення у зв’язку із ліквідацією закладу освіти з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

   4.2. Забезпечити підвезенням учнів до Кальнянської гімназії Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області.

5. Завідувачу початкової школи села Годів Зборівської міської ради  Тернопільського району     Тернопільської області Надії Гнатюк  попередити працівників про звільнення у зв’язку із ліквідацією закладу освіти з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

6.  Визнати Кальнянську гімназію Зборівської міської ради Тернопільського району Тернопільської області (ЄДРПОУ 23589389) правонаступником прав та обов’язків початкової школи села Годів Зборівської міської ради  Тернопільського району     Тернопільської області.

7. Покласти контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію з питань законності та правопорядку, депутатської етики, молодіжної політики, освіти, культури, спорту, туризму та медицини.

 

 

Міський голова                                                  Руслан МАКСИМІВ

                                                                               

 

 

 

 

                                                                    

                                                                    

                                                      

                                                


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних