Зборівська міська рада Тернопільського району Тернопільської області громада

Тернопільська область, Тернопільський район

Оголошення про проведення добору на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради на час воєнного стану

Дата: 02.04.2024 12:05
Кількість переглядів: 79

ОГОЛОШЕННЯ

 про проведення добору на зайняття вакантної посади

директора комунального некомерційного підприємства

 «Зборівська лікарня»

Зборівської міської ради на час воєнного стану

Оголошується добір:  на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Зборівська лікарня» Зборівської міської  ради на час воєнного стану.

Правові підстави проведення добору: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII  (зі змінами), ч.9. ст.9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року №389-VIII , ч.5 ст.10 Закону України №389, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12 травня 2022 року № 2259-IX (далі — Закон № 2259). Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117.

 Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Зборівська лікарня» Зборівської міської  ради.

 Скорочена найменування українською мовою: КНП «Зборівська лікарня».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 47201, Тернопільська область, Тернопільський район, місто Зборів, вулиця Б.Хмельницького, будинок 17.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів. Комунальне некомерційне підприємство «Зборівська лікарня» Зборівської міської  ради ) є закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає вторинну медичну допомогу будь-яким особам  у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, а також  вживає заходів  з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Основною метою підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що надається в амбулаторних та  стаціонарних умовах, здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Зборівська лікарня» Зборівської міської  ради затверджено рішенням Зборівської міської ради від 25 листопада 2022 року №4673 «Про зміну місцезнаходження Комунального некомерційного підприємства «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради та затвердження Статуту  Комунального некомерційного підприємства «Зборівська лікарня» Зборівської міської ради в новій редакції».

Кошторисні призначення  для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Зборівська лікарня» Зборівської міської  ради складають:

  • кошти місцевих бюджетів;
  • власні надходження Підприємства;
  • цільові кошти;
  • кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг;
  • інші джерела, не заборонені законодавством;
  • Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Дата початку приймання документів:

                             03.04.2024 року з 8.00 год.

Кінцевий строк приймання документів:

                      17.04.2024 року до 17.00 год. включно.

Адреса приймання документів:  

47201 вул. Б.Хмельницького, 24 м. Зборів, Тернопільський район, Тернопільська область, (відділ правового та кадрового забезпечення, другий поверх).

Адреса електронної пошти для довідок: 04058410@mail.gov.ua

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в доборі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у доборі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або копії інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних;

7) пропозиція плану розвитку КНП "Зборівська лікарня" обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

- громадянство України;

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Охорона здоров'я", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки". 

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 "Право" або 05 "Соціальні та поведінкові науки" або 03 "Гуманітарні науки" вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління" . У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління"."

- стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах;

 - вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства  України з охорони здоров’я.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Вимоги до пропозиції плану розвитку КНП "Зборівська лікарня":

Пропозиція плану розвитку КНП "Зборівська лікарня"Зборівської міської ради може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

За рішенням комісії учасник добору не допускається до співбесіди у разі:

1) неподання ним необхідних документів;

2) його невідповідності встановленим комісією вимогам до учасників добору;

3) наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

4) наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до контракту з керівником закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Форма контракту з керівником закладу охорони здоров’я на час воєнного стану затверджена розпорядженням міського голови від 21.03.2024 року № 68 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівника закладу охорони здоров’я Зборівської міської ради на час воєнного стану».

Дата проведення добору: 29 квітня 2024 року о 15.00  год. 

Адреса та місце проведення добору:  47201, вулиця Богдана Хмельницького, 24, м. Зборів, Тернопільський район, Тернопільська область, зала засідань Зборівської міської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних