Зборівська міська рада Тернопільського району Тернопільської області громада

Тернопільська область, Тернопільський район

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

Дата: 30.11.2023 15:00
Кількість переглядів: 109

Фото без опису

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

Назва об’єкта  

Нежитлове приміщення 

Повне найменування та адреса орендодавця

 

Зборівська міська рада Тернопільської області код за ЄДРПОУ 04058410; 47201, Тернопільська область Тернопільський район місто Зборів, вулиця Б.Хмельницького, 24; тел. (03540)  2-11-86, e-mail: 04058410@mail.gov.ua

Повне найменування та адреса балансоутримувача

Комунальне Підприємство «Зборів» м.Зборів Тернопільський район Тернопільської області код за ЄДРПОУ 35846242; 47201, Тернопільська область місто Зборів, вулиця Козацька, 3; тел.(03540)  2-11-73, e-mail: kpzboriv2010@ukr.net

Інформація про об’єкт оренди

Тип переліку

другий

Вартість об'єкта оренди

 

 121616.54 гривень

Тип об’єкта

Нерухоме майно

Пропонований строк оренди

5 років

Фотографічне зображення майна

 

Місцезнаходження об’єкта;

Тернопільська область, Тернопільський район м.Зборів, вул. Богдана Хмельницького, 54.

 

Загальна площа об’єкта

63.3 кв.м.

Характеристика об’єкта оренди

 Частина нежитлового приміщення  загальною площею 63,3 кв.м. за адресою: вул. Б.Хмельницького, 54, м. Зборів, Тернопільський район, Тернопільська обл., 47201 

Технічний стан, інформація про потужність електромережі і забезпечення комунікаціями

Задовільний. Є електропостачання, водопостачання, індивідуальне  опалення.

Проект договору

Додається до інформаційного повідомлення про передачу нерухомого майна в оренду

Умови та додаткові умови оренди

Строк оренди

5 років

Стартова орендна плата

 

Місячна орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати за комунальне Майно та пропорції її розподілу від 4.10.1995р. № 786 із змінами та доповненнями. 1 гривня.

Цільове призначення об’єкта оренди

Розміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів

Вимоги до орендаря

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти працівника балансоутримувача для звернень про ознайомлення з об’єктом оренди)

Комунальне підприємство «Зборів» м. Зборів,

вул. Козацька, 3 тел. 098-710 13 16

e-mail: kpzboriv2010@ukr.net

    ПРОЕКТ

ДОГОВІР № ____________
оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Зборівської міської територіальної громади

(договір сформовано відповідно до Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 820)

I. Змінювані умови договору (далі - Умови)

1

Найменування населеного пункту

місто Зборів Тернопільський район Тернопільської області

2

Дата

_____________ 2023 року

3

Сторони

Найменування

Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців і громадських формувань

Адреса місцезнахо-дження

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, що підписала договір

Посада особи, що підписала договір

Посилання на документ, який надає повнова-ження на підписання договору (статут, положення, наказ, довіреність тощо)

3.1.

Орендодавець

Зборівська міська рада

04058410

47201,Тернопільська обл., Тернопільський район,

м. Зборів, вул. Богдана Хмельницького,  буд. 24

Максимів Руслан Сергійович

Міський голова

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; рішення Зборівської міської ради від ……….

№ …. «Про початок повноважень Зборівського міського голови»

3.1.1

Адреса електронної пошти Орендодавця, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим договором

04058410@mail.gov.ua

3.2

Орендар

Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області

37839038

46007

Тернопільська область,

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1Б

Давибіда

Ярослав Іванович

Начальник

Положення про Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області, затверджено

наказом Державної міграційної служби України від 18.07.2011 № 28 (в редакції наказу ДМС від 07.05.2021 № 70)

3.2.1

Адреса електронної пошти Орендаря, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим договором

Email:te@dmsu.gov.ua

3.2.2

Офіційний веб-сайт (сторінка чи профіль в соціальній мережі) Орендаря, на якому опублікована інформація про Орендаря та його діяльність1

--------------------------------------------------------------------------

3.3

Балансоутри-мувач

КП «Зборів»

35846242

47201, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Зборів, вул. Козацька, 3

Мозиль Михайло Володи-мирович

Началь-ник

На підставі статуту підприємства затвердженого Зборівською міською радою  Рішення  №4674

від 25 листопада 2022 року

 

3.3.1

Адреса електронної пошти Балансоутримувача, на яку надсилаються офіційні повідомленням за цим договором

kpzboriv2010@ukr.net

4

Об’єкт оренди та склад майна (далі - Майно)

4.1

Інформація про об’єкт оренди - нерухоме майно

Частина нежитлового приміщення  загальною площею 63,3 кв.м. за адресою: вул. Б.Хмельницького, 54, м. Зборів, Тернопільський район, Тернопільська обл., 47201

4.2

Посилання на сторінку в електронній торговій системі, на якій розміщено інформацію про об’єкт оренди відповідно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязі, передбаченому пунктом 55 Порядку передачі в оренду державного і комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 (далі – Порядок),

або посилання на опубліковане відповідно до Порядку інформаційне повідомлення / інформацію про об'єкт оренди, якщо договір укладено без проведення аукціону (в обсязі, передбаченому пунктом 115 або 26 Порядку)

04058410@mail.gov.ua

4.3

Інформація про належність Майна до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини

Не належить до пам’яток  культурної спадщини, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини

4.4

Погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду Майна, що є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об’єктом культурної спадщини чи її (його) частиною (за наявності)

Не застосовується

4.5

Інформація про укладення охоронного договору щодо Майна

Не застосовується

4.6

Витрати Балансоутримувача /колишнього орендаря, пов’язані із укладенням охоронного договору

Не застосовується

5

Процедура, в результаті якої Майно отримано в оренду

5.1.

(Б) без аукціону

6

Вартість Майна

(залишити одне з трьох формулювань пункту 6.1)

6.1
(2)

Балансова залишкова вартість, визначена на підставі фінансової звітності Балансоутримувача (частина перша статті 8 Закону)

Вартістю об’єкта оренди є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті подання заяви про оренду державного чи комунального майна від орендарів, визначених абзацом другим частини першої статті 15 Закону. Якщо балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю або відсутня, переоцінка такого об’єкта не проводиться.

(Абзац четвертий та п’ятий пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану».)

сума (гривень), без податку на додану вартість - 121616.54 грн. на 31.10.2023 р.

 

Переоцінка об’єкта не проводилась

станом на останню дату місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення або включення Майна до переліку об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону (далі-Перелік другого типу)
24.11.2023 р. № 5725
(зазначити дату)

 

6.2

Страхова вартість

6.2.1

Сума, яка дорівнює визначеній у пункті 6.1 Умов

Відповідно до п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану» в період воєнного стану страхування об’єкту оренди не здійснюється

6.3

Витрати Балансоутримувача, пов’язані із проведенням оцінки Майна

Сума (гривень) - 0,00

7

Цільове призначення Майна

7.1

(4)

Для розміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших установи і організації діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, а саме розміщення Зборівського сектору УДМС у Тернопільській області

(зазначається цільове призначення відповідно до інформації про цільове призначення Майна, за яким Майно було включено до Переліку другого типу, або відповідно до інформаційного повідомлення про передачу Майна в оренду без проведення аукціону)

(*використовується, якщо Майно передано в оренду без проведення аукціону)

8

Графік використання (заповнюється, якщо майно передається в погодинну оренду)

Не застосовується

9

Орендна плата та інші платежі

9.1

Річна орендна плата, визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно

сума, гривень, без податку на додану вартість: 1, 00 грн. (Одна гривня 00 коп.). в рік

Дата визначення ринкової (оціночної) вартості майна:

Не проводилась

9.2

Витрати на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю

компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пунктом 6.5 незмінюваних умов договору

10

Розмір авансового внеску орендної плати

10.1

2 (дві) місячні орендні плати, оскільки цей договір є договором типу 5.1(Б)

Не сплачується на підставі пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану»

11

Сума забезпечувального депозиту

Не сплачується на підставі пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану»

12

Строк договору

12.1

5 років  з дати набрання чинності цим договором

13

Згода на суборенду4

Орендодавець не надав згоду на передачу майна в суборенду

14

Додаткові умови оренди

Майно, яке орендується може використовуватись лише згідно цільового призначення, визначеного пунктом 7.1 Умов цього договору

15

Банківські реквізити для сплати орендної плати та інших платежів відповідно до цього договору

Балансоутримувача

Бюджету Зборівської  міської територіальної громади

Орендодавця

Одержувач: КП «Зборів»

ЄДРПОУ 35846242  в АТ «Райфайзен Банк Аваль» м.Київ  МФО 380805

Номер рахунку IBAN

UA163808050000000026007252536

 

 

-

Одержувач: КП «Зборів»

ЄДРПОУ 35846242  в АТ «Райфайзен Банк Аваль» м.Київ  МФО 380805

 

16

Співвідношення розподілу орендної плати станом на дату укладення договору

Балансоутримувачу 100 (сто) відсотків суми орендної плати

Бюджету Зборівської міської територіальної громади 0 (нуль) відсотків суми орендної плати

                                           

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних